Avganger værnes flyplass

Lyrisk jeg

Postet på Jul 23, 2018 av i lyrisk, jeg i lyrisk, jeg.

Science. Svartåmoen ligger like ved Trollheimshytta, og området preges av stor grov furuskog som veksler med bjørkeskog. Musikk fortelling fellesskap: En kvalitativ undersøkelse av ungdommers perspektiver på deltagelse i